می سازیم که بماند

تاکید بر ماندگاری

شروع طراحی ، اجرا و اتمام یک پروژه ساختمانی با هدف خلق یک اثر ماندگار مستلزم رعایت فاکتور های تخصصی و مهندسی بسیار زیادی است

 

زمانی که فردی وارد پروژه ساختمانی فاخری میشود  چه پارامتر هایی در آن وجود دارد که وی را سر ذوق و شوق خواهد آورد؟

 

نبوغ در طراحی ، نظارت و کیفیت اجرا

نبوغ در طراحی:

ما بر این باوریم که خلق آثار ماندگار بیش از هر چیز، به طراحی های همسو با نیازهای انسانی وابسته است. از این رو گروه فنی و مهندسی پیرامید در گام اول هر پروژه با بهره گیری از طرح های خلاقانه معماران برجسته و صاحب سبک ایرانی و بررسی و ارزیابی آنها توسط مهندسین مجرب و خوش فکر پیرامید، همواره در صدد بوده اثری ماندگار در سیمای شهر رقم بزند. بر همگان پوشیده نیست که گروه فنی مهندسی پیرامید در همه سالهای فعالیت خود با تمرکز بر معماری پایدار، منطقه گرا،هویت ساز و هویت بخش در پی ایجاد حس تعلق و خاطره به دور از تخیل و‌ تجمل در فضای شهری و همسو با نیازهای انسانی بوده و فارغ از نگاه ارزش افزوده اقتصادی، به فرهنگ سازی می اندیشد.

توضیحات بیشتر

اخبار

G-VQ8GQNHQL1