خط مشي مسئوليت هاي اجتماعي

شرکت پیرامید با رویکرد مسئولانه و به منظور مشارکت جویی در ارتقای محیط اجتماعی پیرامون خود، خط مشی مسئولیت های اجتماعی را به شرح زیر اعلام می نماید:

 

1- اقدامات بشر دوستانه : 

ارائه كمك هاي پولي به موسسات خيريه بومي، سازمانهاي بهداشتي و آموزشي براي كمك به افراد نيازمند، اهداي كامپيوتر به مدارس دولتي در نقاط محروم، ساخت مدرسه خيريه، ساخت بيمارستان خيريه و ... .

 

 

2- ايجاد ارزش هاي مشترك : 

اجراي پروژه هاي شركت در زمينه ساختمان سازی و انتقال گاز كه هم منافع مالي براي شركت دارد و هم در راستاي ایجاد اشتغال و کارآفرینی و افزایش رفاه براي جامعه و عموم مردم است.

 

 

3- كمك به توسعه جامعه : 

ارائه آموزش يا كمك به يادگيري و ارتقاي سطح دانش و معلومات جامعه از طریق فراهم نمودن کارآموزی برای دانشجویان

نظراتـــــــــ

G-VQ8GQNHQL1