ساختمان

ساختمان

1. پروژه آژند

موقعیت پروژه : کرمان بلوار جمهوری
نوع اسکلت : اسکلت بتنی
نوع سقف : وافل
مساحت پروژه : ۱۶۰۰ متر مربع
کاربری پروژه : اداری و تجاری

 

2. پروژه سایه

موقعیت پروژه : شیراز، بلوار آزادگان، بلوار باران، بلوک ۱،۲،۳،۶
مجموع واحدها: ۱۳۷ واحد
کارفرما: شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب
آرشیتکت: محمود امیدبخش، عاطفه محرری
وضعیت: در حال اتمام

 

3. پروژه قصرالدشت

موقعیت پروژه : شیراز - قصرالدشت
آرشیتکت : رضا دانشمیر، کاترین اسپریدونف

G-VQ8GQNHQL1