منشور اخلاقی

ما كاركنان شركت پیرامید به اصول رفتاري و ارزشهاي اخلاقي زير باور داشته و براي تحقق و نهادينه شدن آن از هيچ كوششي دريغ نخواهيم نمود:
 رعايت نظم، انضباط و پيراستگي محيط كار و آراستگي ظاهري
 پايبندي به تعهدات قراردادي شركت با كارفرمايان و حفظ محرمانگی اطلاعات و روش ها
 پايبندي به اصول اخلاقی و رعایت امانت داری در همه جنبه های سازمانی
 پایبندی به عناصر زمان و هزینه در انجام کلیه فعاليتها و تعهدات
 التزام به حق مالکیت معنوی سایرین به عنوان فرهنگ برتر
 خلاقیت و نوآوری در انجام امور جاری در شرکت و ارائه خدمات به کارفرمایان
 تلاش در راستاي تحقق اهداف شركت و اجراي برنامه‌هاي آن
 رعايت كامل قوانين، مقررات و ضوابط اداري شرکت و کارفرمایان و عدم انجام رفتار و کردار نامناسب با سایر همکاران و کارفرمایان محترم شرکت
 رعایت حقوق همكاران و کارکنان كارفرمايان و پرهیز از رفتارهای ناشایست مانند دروغ، تهمت، ناسزا و ...
 استفاده بهينه از انرژي، کنترل منابع و حفاظت از دارایی های شرکت و کارفرمایان
 رعايت قوانين ايمني، بهداشت شغلي، محيط زيست در كار به منظور حفظ سلامت خود و ديگران

نظراتـــــــــ

G-VQ8GQNHQL1