خط مشي نظام مدیریت یکپارچه

شرکت پیرامید ارائه کننده خدمات انبوه سازی و بلندمرتبه سازی و همچنین خدمات مهندسی، 

تامین و تدارکات کالا، عملیات نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداشت صنایع نفت، گاز، 

پتروشیمی و تاسیسات و تجهیزات، با تکیه بر دانش و توانمندی کارکنان خود و به منظور 

ارتقای کیفی خدمات خود خط مشی نظام مدیریت یکپارچه خود را مبتنی بر استانداردهاي

ISO 9001:2015، ISO 14001:2015، ISO 45001:2018 و HSE-MS به شرح زیر اعلام می نماید:

• تامین رضایت کارفرمایان، مشتریان و کارکنان

• توانمندسازی کارکنان از طریق آموزش

• توسعه کسب و کار و افزایش ظرفیت کاریابی شرکت

• کمک به استقرار سیستم مهندسی ارزش در پروژه ها

• اجرای کلیه قوانین و الزامات HSE در کلیه کارگاهها

• اجرای طرح های مرتبط با مسئولیت های اجتماعی

نظراتـــــــــ

G-VQ8GQNHQL1